messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านภาษาในการสื่อสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 4/2567
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
โครงการธนาคารขยะตำบลทับตีเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ม.3 และ ม.4 จำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้องโครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 4 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (CCTV Networt Systerm ตำบลทับตีเหล็ก จำนวน 15 ชุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 35 ตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อ O14 รายการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ที่จะดำเนินการปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารโดมบริเวณหน้าที่ทำการสำนักงาน อบต.ทับตีเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 4 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 4 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายสำนัก/กอง/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
คำสั่ง ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
find_in_page ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
find_in_page ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม