องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

camera_alt ภาพกิจกรรม
ขุดลอกวัชพืชคลองทางหลวงจากหอพักต่ายแสง ถึง คลองลาดลี หมู่ที่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรรบุรี และเส้น คู่ขนานทางรถไฟ
รับสมัครผู้ขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาของนักเรียน ตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566
รณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลทับตีเหล็ก อำเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก...
เวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ "ป้องกันการจมน้ำในเด็กนักเรียน" ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน พ.ศ. 2566
คณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โครงการ "ป้องกันการจมน้ำในเด็กนักเรียน"
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 6/2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
เรื่อง ปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายอำนาจ หนูมงกุฎ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
นายอำนาจ หนูมงกุฎ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.ทับตีเหล็ก

สถิติ sitemap
วันนี้ 34
เดือนนี้6,300
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)28,350
ทั้งหมด 90,058


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
25/05/2566
26/05/2566
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters)
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
25/05/2566
26/05/2566
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566
กค.
26/05/2566
26/05/2566
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
กศ.
25/05/2566
25/05/2566
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
สน.บถ.
25/05/2566
25/05/2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
[สรุปผลการประชุมฯ]
สน.คท.
25/05/2566
25/05/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ