messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทับตีเหล็ก
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
บันทึกข้อตกลงร่วมในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านภาษาในการสื่อสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก นำโดยนายอำนาจ หนูมงกุฎ นายก อบต.ทับตีเหล็ก พร้อมด้วยนายโอกาส มั่นคง รองนายก อบต.ทับตีเหล็ก นายจำรัส ธรรมโชติ ประธานสภา อบต.ทับตีเหล็ก ปลัด อบต.ทับตีเหล็ก พนักงานส่วนตำบล ผอ.โรงเรียนวัดแก้ว และรพ.สต. ตำบลทับตีเหล็ก เข้าร่วมพิธีทำบันทึกข้อตกลงร่วมในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านภาษาในการสื่อสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร. วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านภาษาในการสื่อสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก โดยมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมในครั้งนี้
ผู้โพส : admin