วัดประสพสุข ตั้งอยู่เลขที่ 106 บ้านประสพสุข หมู่ที่ 2 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สักงัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 7454 อาณาเขต ทิศเหนือ จดแม่น้ำท่าจีน ทิศใต้จดถนนสุพรรณบุรี-เก้าห้อง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย พระพุทธรูปขนาดเล็กประดิษฐานอยู่ภายในหอสวดมนต์จำนวนมาก พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หน้าวัด หน้าตักกว้าง 5 ศอก สูง 2.5 เมตร พระสีวลีประดิษฐานอยู่หน้าวัด จำนวน 2 องค์ และเจดีย์เก่า 1 องค์ วัดประสพสุข ตั้งเมื่อ พ.ศ.2220 เดิมเรียกว่า วัดศพ เนื่องจากหน้าวัดติดกับแม่น้ำท่าจีน ตั้งอยู่ในช่วงเปลี่ยนของทางน้ำ ถ้ามีน้ำมากและกระแสน้ำไหลแรง น้ำก็จะเซาะตลิ่งทำให้ดินพังทลาย และถ้ามีศพคนตายลอยน้ำมาก็จะมาติดเกยตื้นอยู่ริมตลิ่งบริเวณหน้าวัด ต่อมาภายหลังจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดประสพสุข ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2495 การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสวัดชื่อ พระวิสุทธิ์ วิสุทฺโธ พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน