การพัฒนาตำบลทับตีเหล็ก

โครงการจิตกรน้อยวาดฝันวัดปิดเทอม องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดปะโยชน์ในช่วงปิดเทอมและพัฒนาทักษะด้านศิลปะ

ดาวน์โหลดไฟล์