ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดไฟล์