ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 บริเวณด้านข้างอาคารเอนกประสงค์

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บริเวณด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.70 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.45 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์