ประกาศราคากลางฝังท่อระบายน้ำ-รางน้ำตัวยู ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3

จ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ำ-รางน้ำตัวยู ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ความยาว 43.00 เมตร ตามแบบของ อบต.ทับตีเหล็ก กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์