ประกาศราคากลางฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากซอย 6 ถึง ประตูน้ำ ข้างบ้านนางอ้อมจิตร กัณฑียะแก้ว

1. โครงการฝังท่อระบายน้ำหลังอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ฝังท่อ มอก.ศก. 0.60 เมตร จำนวน 22 ท่อน บ่อพัก 2 บ่อ ตามแบบของ อบต.ทับตีเหล็ก วงเงิน 93,000 บาท 2. โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากปากซอย 6 ถึง ประตูน้ำข้างบ้านนางอ้อมจิตร์ กัณฑียะแก้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ มอก.ศก. 0.60 เมตร จำนวน 43 ท่อน บ่อพัก 3 บ่อ (ตามแบบของ อบต.ทับตีเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) วงเงิน 235,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์