จ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ำ-รางน้ำตัวยู ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ำ-รางน้ำตัวยู ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ความยาว 43.00 เมตร ตามแบบของ อบต.ทับตีเหล็ก เนื่องจากช่วงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดไฟล์