ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562

ดาวน์โหลดไฟล์