ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนเบ็ดเสร็จ one stop service อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์