ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.ทับตีเหล็ก ห้องทำงานกองช่าง โครงการโรงจอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงาน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ทำการ อบต.ทับตีเหล็ก

ดาวน์โหลดไฟล์