ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนเบ็ดเสร็จ (One stop service) อบต.ทับตีเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์