ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จำนวน 2 สายทาง รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก มีความประสงค์ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 จำนวน 2 สายทาง รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เห็นควรยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

ดาวน์โหลดไฟล์