องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมรณรงค์ขี่รถจักรยาน